معرفی اعضاء هیات علمی  

تصویر

رتبه ی تحصیلی

حوزه ی فعالیت

نام خانوادگی

نام 

ردیف

 

فوق لیسانس مهندسی صنایع 

مدیر سایت

دادرس

ابراهیم 

1

 

فوق لیسانس مهندسی صنایع 

تحقیق در عملیات و مدل سازی

ربیعی

میثم

2

 

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

کنترل موجودی و انبار

جعفریان

احمد 

3

 

فوق لیسانس مهندسی صنایع

برنامه ریزی تولید

سبزواری زاده 

علی

4

 

دکتری مهندسی صنایع

سیستم های طراحی کارخانه

بابایی

محمد

5

 

دکتری مهندسی صنایع

تئوری صف و شبیه سازی

بابایی

محمد 

6

 

دکتری مهندسی صنایع

آمار و احتمالات

نظری

 

7

 

مهندس صنایع و متخصص CFA

ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح ها

معظمی

پیمان

8

 

دکتری مدیریت بازاریابی

زنجیره ی تامین

احمدی

محمد 

9

 

فوق ليسانس مديريت اجرايي

بهره وری

ناركي

ناديا

10

 

فوق لیسانس اقتصاد انرژی

مدیریت فرايند ها و تعالی سازمانی

بدوی

علی

11

 

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مدیریت استراتژیک

نبوی 

بهرنگ 

12

 

دکتری مهندسی صنایع

مدیریت پروژه

شکوه فر

محسن

13

 

فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

مرادی

احسان

14

 

فوق لیسانس مهندسی صنایع

هوشمندی تجاری

دادرس

ابراهیم 

15