به نام خدا

سایت انجمن مهندسین صنایع حرفه ای ایران با فلسفه ی افزایش دانش عملی مهندسین و ثیت تجربه های کاربردی مهندسین صنایع و  به منظور برقراری ارتباط موثر مهندسین صنایع ایرانی ( در تمام نقاط دنیا ) و به اشتراک گذاری دانش و تجربه ی تخصصی آنها ، با تکیه بر همکاری متخصصین عزیز کشورمان و با یاری و لطف خداوند به زودی خدمات خود را در خصوص استقرار مدیریت دانش مهندسی صنایع آغاز خواهد نمود .

در این راستا از کلیه متخصصین و مهندسین حرفه ای کشور در حوزه ی مهندسی صنایع و علوم وابسته به آن صمیمانه دعوت می شود که با به اشتراک گذاری بهترین تجارب عملی و علمی خود، در سازمان ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی ، زمینه ی رشد و توسعه ی سطح علمی مهندسین صنایع و سایر متخصصین علوم وابسته را فراهم نموده و کلیه دانسته های خود را با حفظ مالکیت معنوی و  عواید مالی مورد انتظار ، در این سایت اپلود و به اشتراک گذارند.

کلیه عزیزانی که مایل به همکاری با ما در حوزه ی مدیریت در قسمت های مختلف سایت هستند ، می توانند مدارک و رزومه فعالیت های تحقیقاتی و عملی خود را برای ما ارسال نمایند تا پس از بررسی و در صورت پذیرش ، نام آنها بعنوان مدیریت حوزه های فعالیت های تخصصی سایت در قسمت اعضای هیات علمی ثبت گردد.

همچنین خواهشمند است با عنایت خود ، در خصوص ثبت نام در این سایت ، ما را در برقراری ارتباط موثر و معرفی شما متخصصین گرامی ، یاری نمایید. در ادامه از پیشنهادات ، انتقادات و راهنمایی های شما عزیزان در حوزه های مختلف صمیمانه سپاسگزاریم.

                                                                                                 با سپاس فراوان از همکاری شما عزیزان
                                                                                                   مدیر سایت مهندسین صنایع حرفه ای ایران

 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
 • این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است
  این متن به صورت تستی وارد گردیده گردیده متن به صورت تستی وارد گردیده است