راه‌­اندازی مقطع ­ارشد مهندسی صنایع – لجستیک در دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ:۱۳۹۶/۰۵/۰۴

در نشست اخیر شورای دانشگاه تربیت مدرس، راه‌­اندازی دوره کارشناسی‌­ارشد مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری به دلایل توجیهی راه اندازی رشته اشاره و اظهار داشت: وجود نظام های تامین و تدارک سنتی در کشور، اغلب نوعی عدم هماهنگی و یکپارچگی منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا، عدم تحویل به موقع کالا، افزایش قیمت‌ها و در نهایت افزایش نارضایتی و کاهش عدالت در برخورداری مردم از کالاهای مورد نیاز می شود. به طوریکه گاه درصد قابل توجهی از هزینه تمام شده کالا به دلیل ناهماهنگی های موجود در زنجیره تامین رخ می دهد. عدم توجه کافی به امور لجستیکی در طول زنجیره تأمین، گردش هزینه ای قابل توجهی در مقایسه با رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور را موجب شده که هرگونه صرفه جویی در این هزینه ها نتایج مثبتی را برای کشور در بر خواهد داشت. برخورد ریشه ای و اصولی با مسائل موجود با تکیه بر اصول علمی مدیریت زنجیره تامین و همچنین مهندسی لجستیک، از طریق تربیت و بکارگیری متخصصین امور مهندسی لجستیک و زنجیره تامین در سازمانها و شرکتها امری ضروری می نماید.

وی افزود: دوره کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین یکی از مجموعه‌های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی در دوره کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به عنوان کارشناس راه‌حل‌های علمی و کاربردی در زمینه طراحی و بهینه‌سازی ساختار و فرآیندهای زنجیره تأمین و بهبود عملکرد آنها و همچنین پیاده‌سازی سیستمهای مدیریت زنجیره‌ را تأمین و ارائه کنند. در این گرایش هدف تربیت متخصصانی است که با توان تحلیل، طرح‌ریزی و طراحی، پیاده ‌سازی و بهبود علمکرد زنجیره‌های تأمین و فرآیندهای جاری آن بر جنبه‌های مهندسی تاکید دارد. ضمن اینکه از نظر پویایی تحقیقات در حوزه لجستیک و زنجیره تامین نیز می توان ادعا کرد که این حوزه به نحو معنی داری  مورد توجه محققین است و روند تحقیقات در آن همواره رو به رشد بوده است.

وی در ادامه به اعضای هیأت علمی مدرس رشته، امکانات پیش بینی شده، امکانات موجود در آزمایشگاه­ ها، وضعیت برنامه درسی رشته، رشته های دایر در گروه، سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاهها اشاره نمود.

در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا و با شرط احراز شرایط مطرح شده و محدودیت از نظر برگزاری همزمان رشته ها در گروه، موضوع راه­اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 دیدگاه خود را بیان کنید